PHẢN HỒI KHÁCH HÀNG

 PHẢN HỒI KHÁCH HÀNG- Các bạn có thể gọi trực tiếp tới số máy bán sỉ tại phần Liên Hệ Đặt Hàng để hỏi giá vải cây, vải ký và yêu cầu gửi mẫu.