VẢI THUN LẠNH LÀ GÌ?

8:47 PM
VẢI THUN LẠNH LÀ GÌ? Thun lạnh đồ bộ, sợ vào mát tay. Mình vải dày vừa ( 1kg 3m8). Ngoài đồ bộ thì may được đầm, váy, áo Vải đồ ...Read More
Powered by Blogger.