THU MUA VẢI KHÚC, CÂY LỠ THUN LẠNH BÔNG, HỌA TIẾT, HOA NHÍ TỒN KHO CÔNG TY NÀO CÓ GIỚI THIỆU CÓ HOA HỒNG

 THU MUA VẢI KHÚC, CÂY LỠ THUN LẠNH BÔNG, HỌA TIẾT, HOA NHÍ TỒN KHO CÔNG TY NÀO CÓ GIỚI THIỆU CÓ HOA HỒNG


Hình ảnh vải thun lạnh bông


Đơn vị nào có nguồn hàng xin liên hệ, đặt biệt có hoa hồng và cà phê cho người giới thiệu. Liên hệ: 0975228600 ( Mr Đạt)

No comments

Powered by Blogger.